LAB CISCO 2 (ssh)

W firmie do zdalnego zarządzania urządzeniami cisco nie stosuje się protokołu telnet, gdyż standard ten nie oferuje bezpiecznej metody dostępu.
Twój przełożony zlecił wyłączenie telnetu i skonfigurowanie bezpiecznego ssh.

Okazało się też że przy błędnym wpisaniu komendy następuję próba rozwiązania nazwy dns, zostałeś poproszony o wyłączenie tej funkcjonalności.
Labswitch-01#komendaTranslating "komenda"...domain server (255.255.255.255)% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
labcisco01

Czytaj dalej

Drukuj E-mail