Windows 10 Build 1730: Nie można teraz zainstalować tej drukarki. Błąd: 1260

System Windows 10 może uniemożliwić instalację drukarek sieciowych po aktualizacji do wersji 1730 (Creator’s Update)

Nazwy serwerów punktów i serwerów wydruku muszą teraz zawierać nazwę FQDN i nazwę NETBIOS dla wszystkich zaufanych serwerów wydruku. ( umnie czesść pełnej nazwy FQDN jest zamazana )

Przykład błędów przy próbie dodania drukarki. 

drukarka01

drukarka02drukarka03

 

Poprawna konfiguracja w GPO:
W obszarze

ENG: Computer Configuration / Policies / Administrative Templates / Printers, ustawiamy  Package Point and Print – Approved server na Włączone
PL: Konfiguracja komputera / Zasady / Szablony administracyjne / Drukarki ustawiamy Punkt pakietowy i Drukuj - Serwer zatwierdzony na Włączony

  • Każdy serwer druku musi zostać dodany do listy przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy serwera

gpo print02

W obszarze 

PL: Konfiguracja komputera / Zasady / Szablony administracyjne / Drukarki ustaw  Ograniczenia punktu i wydruku na Włączone

ENG: Computer Configuration / Policies / Administrative Templates / Printers, ustaw  Point and Print Restrictions na Włączone

  • Każdy serwer druku musi zostać dodany do listy przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy serwera, oddzielonej średnikami
  • Podczas instalowania sterownika dla nowego połączenia wybierz opcję Nie pokazuj ostrzeżenia lub wzniesienia
  • Podczas instalowania sterownika dla istniejącego połączenia wybierz opcję Nie pokazuj ostrzeżenia lub wzniesienia

gpo print01

Drukuj E-mail

WMI Explorer

Narzędzie służy do szybkiego podglądu klas WMI. Wyświetla klasy wmi z wybranej przestrzeni nazw. Podaje takie informacje jak właściwości klasy, metody jakie można wykonywać na klasie, wyświetla informacje z klasy, opis klasy, zależności klasy
Link do strony ze skryptem < kliknij >

Drukuj E-mail

Zmiana portu RDP zdalnego pulpitu Administracja

  1. Uruchom Edytor rejestru.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

  3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj, a następnie kliknij opcję Dziesiętny.
  4. Wpisz nowy numer portu, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij Edytor rejestru.
  6. Ponownie uruchom komputer.

Drukuj E-mail