VirtualBox - zmiana wielkości dysku VDI

Zmiana rozmiru wielkości dysku VDI w systemie windows wykonujemy z lini poleceń (CMD)
Przechodzimy do katalogu gdzie zainstalowany jest virtualbox: 

C:\>cd "Program Files\Oracle\VirtualBox"
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>

Za pomocą VBoxManager.exe zwiekszamy rozmiar dysku dla maszyny Win2012.
"C:\Users\jnowak\VirtualBox VMs\vm-001\vm-001.vdi"  - ścieżka do dysku maszyny wirtualnej
--resize 25600 - całkowitą powierzchnię dysku po rozszerzeniu w MB

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe modifyhd "C:\Users\jnowak\VirtualBox VMs\vm-001\vm-001.vdi" --resize 25600
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>

Drukuj E-mail

LAB CISCO 2 (ssh)

W firmie do zdalnego zarządzania urządzeniami cisco nie stosuje się protokołu telnet, gdyż standard ten nie oferuje bezpiecznej metody dostępu.
Twój przełożony zlecił wyłączenie telnetu i skonfigurowanie bezpiecznego ssh.

Okazało się też że przy błędnym wpisaniu komendy następuję próba rozwiązania nazwy dns, zostałeś poproszony o wyłączenie tej funkcjonalności.
Labswitch-01#komendaTranslating "komenda"...domain server (255.255.255.255)% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
labcisco01

Czytaj dalej

Drukuj E-mail